Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

Purpose of Position/ Mục đích của công việc:

Promote Company products/services to existing customers & obtain new business in line with Company Policy

Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của Công ty tới các khách hàng hiện tại và phát triển cơ hội kinh doanh mới phù hợp với chính sách công ty

Responsibilities/ Trách nhiệm :

1. Promote Company products/services to existing customers & obtain new business in line with Company Policy

Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của Công ty tới các khách hàng hiện tại và phát triển cơ hội kinh doanh mới phù hợp với chính sách Công ty:

 • Acquire & maintain complete knowledge of the Company range of products & services (via Company training & self-training)

Nhân viên duy trì và hoàn thiện kiến thức  về các sản phẩm & dịch vụ của Công ty (thông qua việc tham gia các khóa đào tạo của Công  ty cũng như tự học hỏi)

 • Up-to-date and report to his/her superior the information market research  regarding customers’ feedbacks, market development & potential, competition… which may affect the Company development & services

Cập nhật và báo cáo cho cấp quản lý những thông tin liên quan đến dịch vụ và phát triển của Công ty trên thị trường như phản hồi của khách hàng, sự phát triển và tiềm năng của thị trường, đối thủ cạnh tranh …

 • Strictly follow the scheduled Call Plan to assure the customers are frequently visited

Thực hiện chính xác lịch trình thăm viếng khách hàng để đảm bảo khách hàng được thăm viếng thường xuyên

 • Be committed to contribute and achieve total business target

Cam kết đóng góp nhằm đạt chỉ tiêu kinh doanh của bộ phận

 • Prepare working tools and materials before visiting customers, to optimize the time effectiveness for each call

Chuẩn bị công cụ làm việc và tài liệu trước khi thăm viếng khách hàng, tối đa hóa thời gian cho mỗi cuộc thăm viếng khách hàng để đạt hiệu quả cao

 • Look for new customers or new territory to extend business

Tìm kiếm khách hàng mới hoặc địa bàn mới nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh

2. Create, maintain and develop relationships with customers/ partners, internal departments:

Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, đối tác và những phòng ban trong Công ty:

 • Maintain & develop good report with all related departments, Customers, Principals’ employees

Duy trì và tạo dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, Khách hàng, Nhân viên của đối tác.

3. Update customer database and inform to his/her superior and concerned department for rectification of data on this system as Company assigned

Cập nhật những dữ liệu của khách hàng, thông báo tới giám sát trực tiếp, đồng thời liên kết với phòng ban để chỉnh sữa dữ liệu trên hệ thống theo yêu cầu của công ty

Yêu Cầu Công Việc

Must have/ Bắt buộc:

- Pharmacist colleague /Tốt nghiệp cao đẳng dược trở lên

At least 1 year experience working as Business Consultant of Pharmacy / Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm nhân viên tư vấn kinh doanh nhà thuốc

It is an advantage if: / Sẽ có nhiều lợi thế nếu có:

- Communication and customer care skills / Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng

- Call plan setting (basic)/ Lên kế hoạch thăm viếng khách hàng cho địa bàn phụ trách

Negotiation and presentation skills/ Kỹ năng thương lượng và giới thiệu sản phẩm

Understand pharmaceutical market/ Hiểu rõ thị trường Dược phẩm

- Product knowledge/ Có kiến thức sản phẩm tốt

Integrity/ Trung thực

- Hardworking and enthusiasm/ Làm việc chăm chỉ và nhiệt tình trong công việc

- Willing to learn/ Có tinh thần sẵn sàng học hỏi, cầu tiến

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.