Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

* Mô tả công việc:

1. Thực hiện việc lái xe nâng trong kho hàng

2. Thực hiện các công việc được giao, đảm bảo tính chính xác của hàng hóa khi nhập hàng

3. Sắp xếp hàng hóa trong kho chính xác, hợp lý, sạch sẽ

Job Requirement

1. Kiểm tra xe nâng và ghi logbook vào đầu giờ sáng mỗi ngày

2. Lái xe nâng vận chuyển hàng theo yêu cầu công việc

3. Tham gia thực hiện việc đếm kho và kiểm tra hàng đầu giờ mỗi buổi sáng (Nếu có yêu cầu)

4. Làm vệ sinh khu vực được phân công, sắp xếp giữ gìn kho gọn gàng ngăn nắp

5. Giữ gìn vệ sinh xe sạch sẽ,theo dõi và báo cho nhân viên kỹ thuật đổ nước bình ắc quy theo định kỳ. 

6. Hỗ trợ các đồng nghiệp trong công việc

7. Thực hiện các công việc khác được giao bởi cấp trên

8. Tuân thủ các quy định của công ty

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Business Insights Lead, Power BI, Tableau, Sales Performance & SFE reports, Excel Macro, MS.Access, Power Query, Strategic Marketing Analysis, VBA, data analytical background, Business Analytical
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/01/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Tax Manager, Nhân viên khai báo thuế, Nhân viên thuế, Nhân viên tư vấn thuế, Tax consultant, Tax counsellor
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/12/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.