Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Soạn hàng

 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng kho và/hoặc Giám sát kho

2. Các chức năng khác

 • Đếm kiểm hàng mỗi ngày theo yêu cầu Giám sát kho
 • Hỗ trợ kiểm manifest đúng tiến độ để đảm bảo việc phát hàng được thực hiện đúng giờ.

3. Kiểm hàng

 • Dựa trên P/S, đảm bảo tất cả hàng hóa được soạn: đúng mặt hàng,đúng số lượng, đúng lô
 • Đối với hàng lạnh: hàng sau khi được bóc theo P/S được lưu trữ tại kho lạnh. Thông báo cho nhân viên kiểm tra hàng. Khi nhân viên kiểm tra hàng đến khu vực kiểm tra hàng lạnh, nhân viên soạn hàng đem ra khu vực kiểm hàng. Hàng sau khi được kiểm tra cho ngay vào kho lạnh.
 • Thông báo cho nhân viên kiểm tra (checker) hoặc ghi chú trên P/S trong trường hợp hàng không đủ số lượng, không đúng lô để nhân viên kiểm tra đối chiếu và xác nhận thực tế số lượng đã soạn trước khi xác nhận đơn hàng.
 • Ghi chú chính xác các bất thường xảy ra trong quá trình soạn hàng
 • Tập trung vào công việc, đảm bảo đúng tiến độ soạn hàng để đóng manifest đúng giờ
 • Giữ khu vực làm việc sạch sẽ và ngăn nắp

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên
 • Kỹ năng đếm và tính toán
 • Sức khỏe tốt
 • Cẩn thận và trung thực

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.