Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Điều kiện nhận việc:

 • Ký quỹ 25,000,000 VNĐ
 • Giấy bảo lãnh tài sản
 • Giấy tờ nhà đất của người đứng ra bảo lãnh
 • Bằng lái xe hai bánh

Purpose of position/ Mục đích công việc

 • Giao hàng, hóa đơn và thu tiền (đối với những hóa đơn thanh toán ngay) trực tiếp đến khách hàng trong thành phố và các huyện ngoại thành của thành phố hoặc các tỉnh.
 • Nộp toàn bộ hóa đơn thu được từ khách hàng cho công ty trong ngày hoặc trễ nhất là ngày hôm sau (áp dụng cho các tuyến giao hàng trong thành phố) hoặc sau chuyến giao hàng (áp dụng cho tuyến giao hàng tại các huyện ngoại thành của thành phố và các tỉnh)
 • Thực hiện các dịch vụ về giao hàng như: hoàn trả, điều chỉnh hóa đơn, thu hồi sản phẩm

Responsibilities/ Trách nhiệm công việc

 • Nhận hóa đơn, bảng kê khai hàng hóa và hàng hóa tương ứng để giao hàng
 • Kiểm tra chất lượng và số lượng của hàng hóa, điều chỉnh ngay khi có bất kỳ sự chênh lệch giữa lượng hàng thực tế nhận so với chứng từ
 • Đảm bảo giao hàng và hóa đơn đến đúng khách hàng và địa chỉ trên hóa đơn đối với những hóa đơn thanh toán ngay, hoặc đảm bảo khách hàng ký xác nhận ngay khi nhận hàng đối với những hóa đơn thanh toán sau 
 • Nộp toàn bộ hóa đơn (đơn hàng thanh toán ngay và hóa đơn nợ được ký bởi khách hàng), chứng từ giao hàng và toàn bộ tiền mặt thu được cho Thủ Quỹ hoặc Nhân viên Hành chính một cách chính xác và đúng thời gian quy định; hoặc chuyển khoản số tiền thu được vào tài khoản được chỉ định theo hướng dẫn và thời gian quy định.
 • Báo cáo kết quả sau mỗi chuyến giao hàng, thông báo tất cả các trường hợp không giao hàng được đến Nhân viên Hành chính để kiểm tra
 • Thu hồi và theo dõi việc hoàn trả (hàng hóa hoặc hóa đơn) từ khách hàng, sau đó nộp hàng hoàn trả cho bộ phận Kho cũng như nộp đầy đủ các chứng từ hoàn trả đã được ký nhận toàn bộ hoặc biên bản hủy một phần và hóa đơn cho Nhân viên Hành chính 
 • Tuân theo hướng dẫn đặc biệt được ghi chú bởi Nhân viên Dịch vụ khách hàng hoặc Nhân viên tư vấn kinh doanh
 • Luôn đảm bảo hàng hóa đã nhận được từ bộ phận Kho phải ở điều kiện tốt và sẵn sàng để giao hàng
 • Chịu trách nhiệm tất cả các trường hợp hàng hóa bị hư hỏng hoặc thất thoát tiền thu được trong suốt quá trình giao hàng 
 • Chịu trách nhiệm tất cả các trường hợp trang thiết bị làm việc được cung cấp bị hư hỏng hoặc thất thoát

Job Requirement

Điều kiện nhận việc:

 • Ký quỹ 25,000,000 VNĐ
 • Giấy bảo lãnh tài sản
 • Giấy tờ nhà đất của người đứng ra bảo lãnh
 • Bằng lái xe hai bánh

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp cấp 3, ưu tiên có bằng trung cấp dược
 • Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, có tinh thần đồng đội
 • Có xe máy trong quá trình giao hàng và bằng lái xe
 • Có khả năng ký quỹ và được bảo lãnh từ gia đình
 • Sẵn sàng đi công tác tỉnh theo sự sắp xếp của công ty

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.