Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Responsibilities /Trách nhiệm

 • Approach the hospital doctors, clinic representatives and others to introduce company’s products/ Tiếp cận các bác sĩ bệnh viện, đại diện bệnh viện và những người khác để giới thiệu sản phẩm của công ty.
 • Regularly visit doctors to remind them on our products./ Thường xuyên gặp bác sĩ để nhắc nhở họ về các sản phẩm của công ty
 • Collect the product information from market as well as doctor’s comments on products to report periodically or timely / Thu thập các thông tin từ thị trường cũng như ý kiến của bác sĩ về các sản phẩm để cập nhật báo cáo định kỳ và kịp thời cho quản lý khu vực.
 • Follow up the company tender to update on time about the news, progress and the result if any. Listing company product in hospital’s list and follow up tender process / Theo dõi hồ sơ dự thầu của công ty bao gồm cập nhật về thời gian về những tin tức, và kết quả nếu có.. Làm danh mục sản phẩm được giao vào danh mục bệnh viện và theo dõi quá trình thầu của bệnh viện
 • Collaborate with PM/SM/DSM, plan and implement promotional strategies and activities in line with the assigned product/ Kết hợp với Giám đốc sản phẩm/ Quản lý vùng và bổ sung các hoạt động liên quan đến sản phẩm
 • Willing to do extra task which may be assigned from time to time by supervisor/ Manager/ Công việc được giao khác từ cấp trên nếu có yêu cầu
 • Responsible for achieving agreed area sales target / Có trách nhiệm đạt doanh số đã đề ra

Job Requirement

Education & Qualification Trình độ học vấn & Bằng cấp

 • Bachelor’s degree in Medicine / Pharmacy or equivalent degree Pharmaceutical market/ Cử nhân Y / Dược hoặc có bằng cấp tương đương về thị trường dược phẩm

Working Experience Kinh nghiệm làm việc

 • At least 5years experience in medical representative, especially for Pharmaceutical MNC company. Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trình dược viên, đặc biệt là cho các công ty đa quốc gia về duợc phẩm

Skill & Functional Competencies/ Kỹ năng và năng lực chuyên môn

Functional Competencies/Năng lực chuyên môn:

 • Selling Skill / Kỹ năng bán hàng
 • Product Knowledge/ Kiến thức sản phẩm
 • Territory Management/ Kỹ năng quản lý địa bàn

Other Skills/Kỹ năng khác:

 • Good at the computer as work required./ Sử dụng tốt máy tính
 • Excellent in negotiation and approaching market/ Có kỹ năng đàm phán và tiếp cận thị trường

Other Specific Requirements Những yêu cầu đặc biệt khác

 • Hard working and resilience / Siêng năng và kiên trì
 • Work under high pressure/ Chịu được áp lực công việc cao

 

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Procurement Supervisor, Procurement Supervisor Temp -month
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/11/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân viên điều phối hàng hóa kho, dược sỹ kho, inventory coordinator, xuất nhập tồn, kho vận, điều phối hàng hóa, quản lý kho dược phẩm
 • Number of positions: 1
 • Posted: 14/11/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/11/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Marketing, Marketing Admin, Marketing Admin Temp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/11/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Personal Assistant, Trợ lý giám đốc, Assistant Manager, Assistant Director, kiêm nhân viên hành chính văn phòng, Trợ lý Tổng giám đốc, điều hành, Trợ lý quản lý, Executive Assistant, Assistant to Director, Trợ lý tổng hợp, nhà máy, Trợ lý tổng giám đốc tiếng Anh, GM Assistant, General Manager Assistant, Assistant General Manager, Thư ký ban giám đốc, Trợ lý trưởng phòng đại diện, Trợ lý trưởng phòng kế hoạch sản phẩm mới
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/11/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: AP Accountant - Trade, AP Accountant - Trade temporary - months
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/11/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/11/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/11/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/10/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Tax Manager, Nhân viên khai báo thuế, Nhân viên thuế, Nhân viên tư vấn thuế, Tax consultant, Tax counsellor
 • Number of positions: 1
 • Posted: 24/10/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.